• تحلیل آماری

  ضروری است که دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی واحد رشت، جهت شرکت در آزمون درس تحلیل آماری به موارد زیر توجه داشته باشند:

  • فرمولها و جداول، ضمیمه سئوالات خواهند بود. از به همراه داشتن آنها خودداری نمایید.
  • امتیاز امتحان پایانی از 15 نمره محاسبه می شود.
  • مشارکت در کلاس و حل مسایل 5 نمره دارد که بر اساس تعداد جلسات حضور در کلاس تا 2 نمره قابل افزایش است
  • 1 سئوال تشریحی مطرح خواهد بود (حداکثر 2 نمره)
  • تحلیل پایان نامه را (بصورت دست نویس) تا روز امتحان تحویل دهید (تا 1 نمره)
  • سئوالات مربوط به تحلیل خروجیهای نرم افزار spss بر اساس سرفصلهای تدریس شده در طول ترم، از موارد بررسی شده در کلاس و نیز مطالب کتاب "تحلیل آماری با استفاده از spss" قابل طرح است (5 تا 6 نمره)


  "ماشین حساب به همراه داشته باشید"
 • پست الکترونیکی(ایمیل)

 • آدرسهای مرتبط

  فناوری اطلاعات
  آموزش و معماری
 • آمار سایت

  free counters
 • وضعیت آب و هوا