ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۲۴)

پیام شما

لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائیدکننده مشاهده می کنید را وارد کنید.