ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴۲)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۳۴:۵۶شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

Pauvreté n'est pas vice. بی چیزی عیب نیست . l ya loin de la coupe aux lèvres .I از این ستون به آن ستون فرج است. Ouer pour un sourd ,danser pour un aveugle .J یاسین به گوش خر خواندن. ساز زدن برای یک کر ورقصیدن برای یک کور. Les bons comptes font les bons

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴۱)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۳۴:۲۴شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

il vaut mieux plier que rompre. تمکین کردن بهتر از تحمل بد بختی است. Le jeu n,en vaut pas la chandelle. نتیجه این کار به زحمتش نمی لرزد. Qui va doucement va loin. کم بخور همیشه بخور. Pêcher en eau trouble. آب گل آلود ماهی گرفتن. Bien mener sa barque. گلیم خودرو از آب کشیدن.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴۰)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۳۳:۵۸شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

Autres temps autres mœurs. روز نو روزی نو. La raison du plus fort est toujours la meilleur.. اراده قوی تر همیشه مرجح است. Quand on n, avance pas on recule. هرکس جلو نرود عقب میرود. Coûte que coûte. هرچه بادا باد. Il n,est pire eau que l, eau qui dort.. باید از آب زیر کاه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۹)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۳۳:۳۱شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

Toute peine mérite salaire. هر زحمتی را اجری است. L',opinion est la reine du monde. افکار عمومی، جهان را اداره می*کنند. Il tondrait sur un œuf. از آب کره می*گیرد. Selon le vent le voile. هر جا باد می آید باید باد داد. A bon vin point d, enseigne. چیز خوب محتاج به اعلان نیست.

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۸)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۳۳:۰۶شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

Les mures ont des oreilles. دیوار گوش دارد. La faim justifie les moyens. موقعیت اعمال را توجیه می کند. Qui ne risque rien,n,a rien. تاخطر* نباشد قدر آدمی پدیدار نیست. C,est la robe qu,on salue. به آستین نو احترام می گذارند. Étre plus royaliste que le roi. کاسه داغ تر از آش بودن. Il faut

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۷)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۳۲:۳۵شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

A la griffe on reconnect let lion. از کارش می توان کار گر را شناخت. Error n,est pas cmpte. جلوی ضررراهرجا بگیری منفعت است. Qui ne dit mot consent. سکوت علامت رضا ست. Mettre la charrue devant les bœufs. سرنا را از سر گشادش زدن. Le temps c,est de l',argent. وقت طلا است. Il faut

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۶)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۳۲:۰۶شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

Ouvrage hâté, ouvrage gâté. آدم دست پاچه کاررا دو بار می کند. Mieux vaut faire le tour du fossé. راه برو بیراه مرو هرچند راه پیچان بود. La pelle se moque du fourgon. دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه. Mieux vaut faire le tour du fossé que d' y tomber. کار خود را دیر

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۵)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۳۰:۰۹شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

Il y a fagots et fagots. آن یکی شیر است اندر بادیه این دگر شیر است اندر بادیه. Mieux vaut tard que jamais. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. Le flamant se plaît au bord des eaux. پا دراز در کنار آبها به سر می برد. Arriva le premier au rendez-vous. زودتر از همه

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۴)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۲۸:۰۸شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

Tant de bruit pour une omelette. آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی. Ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit. چیزی که به خود نمی پسندی باکس مکن ای برادر من. Dans le pays des aveugles le borgne est le roi. آوازه خوان ماهی قورباغه است. Faire

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۳۳)

توسط |۱۴۰۰/۶/۲۳ ۷:۲۷:۳۵شهریور ۲۳ام, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات|

Plus catholique que le pape. کاسه داغتر از آش. Donner un oeuf pour avoir un boeuf. کاسه جا یی رود که باز آرد قدحی. Brûler. la maison de son voisin pour cuire un oeuf. قیصریه را برای دستمالی آتش زدن. Sciences sans conscience n'est est que rouille de l'âme. باعلم اگر عمل نکنی شاخ ی

Top Sliding Bar

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don’t worry, we won’t send spam!

برو به بالا