همایونفر

مقالات مدیریت استراتژیک + فصل ۴ کتاب راهنمای استراتژی فایننشال تایمز

برای دریافت مقالات-مدیریت-استراتژیک-فصل-۴-کتاب-راهنمای-استراتژی-فایننشال-تایمز از قسمت فایلهای پیوست اقدام فرمایید:
By |مدیریت|

ضرب المثل های فرانسه با معادل فارسی (۴۲)

Pauvreté n’est pas vice.
بی چیزی عیب نیست .

l ya loin de la coupe aux lèvres .I
از این ستون به آن ستون فرج است.

Ouer pour un sourd ,danser pour un aveugle .J
یاسین به گوش خر خواندن.
ساز زدن برای یک کر ورقصیدن برای یک کور.

Les bons comptes font les bons amis.
حساب حساب است کاکا برادر .

Tête de fou ne blanchit pas .
بادنجان بم آفت ندارد.

Morte la bête ,morte le venin .
دشمن مرده آسیب نمی رساند .

U royaume des aveugles ,les borgnes sont rois .A
درشهرکوران آدم یک چشم سلطان است.

Habit de velours,ventre de son .
شکم گرسنه، جامه زربفت .

En sa peau mourra le renard.
توبه گرگ مرگ است.

Go to Top